top of page
boru3trabzansız.png
boru1.jpg
asliemk_arkaplan.jpg
Asliemk.png

Bilokasyon: Latince’de “iki kez” anlamına gelen “bis” ve “yer, mekan” anlamına gelen “localis” sözcüklerinden türetilmiş olup, “insanın aynı anda iki ayrı yerde görülmesi” olarak tanımlanır. Bilokasyon üç grupta ele alınır:

Otoskopi: Kişinin dublesini görmesi. Fiziksel beden şuurlu, duble şuursuzdur.

Dedublüman: Fiziksel beden şuursuz, duble şuurludur.

Teleportasyon: Fiziksel bedenin bulunduğu yerden kaybolup başka bir yerde ortaya çıkmasıdır.

Dilimize “uzağa taşınım” ya da “mekan değiştirmek” seklinde de çevrilebilecek olan teleportasyona, eskiler “Tayy-ı Mekan” derlerdi. Mekandan bağımsız olma ve aynı anda birden çok yerde bulunabilme durumu olan Tayy-ı Mekan,  mekanın kayıtlarını asmak anlamına gelmektedir. “Bast-ı Zaman” ise, zamanın ve kayıtlarının ortadan kalkması ve zamanın genişlemesi anlamındadır. AslieMk Zaman ve Mekan Arastırmaları Laboratuvarı’nda, iki bilim insanının beden imgelerinin kopyalarını, bulundukları binanın belirli bir noktasına ışınlama denemelerine tanık oluyoruz. Işınlanma (teleportasyon) işlemindeki maddenin atomlara ayrılma ve yeniden birleşme sürecinde beden imgeleri her defasında parçalara ayrılır ve farklı zaman/mekan/bilinç kombinasyonlarıyla çoğalır.

days
fotokopiler
2.png
img145_edited
img189
img143
img125
img104
img95
IMG_4488.JPG
new doc 2019-01-31 17.34.24_1.jpg
new doc 2019-01-31 17.34.24_2.jpg
new doc 2019-01-31 17.36.27_2.jpg
new doc 2019-01-31 17.36.27_4.jpg
new doc 2019-01-31 17.36.27_1.jpg
New Doc 2019-01-31 17.36.39_1.jpg
New Doc 2019-01-31 17.36.39_2.jpg
New Doc 2019-01-31 17.36.39_3.jpg
New Doc 2019-01-31 17.47.15_2.jpg
New Doc 2019-01-31 17.47.15_4.jpg
New Doc 2019-01-31 17.47.15_1.jpg
New Doc 2019-01-31 17.47.15_3.jpg
new doc 2019-01-31 17.36.27_3.jpg
new doc 2019-01-31 17.49.44_1.jpg
5_gn.jpg
7_gn.jpg
12-2
12-1
new doc 2019-01-31 17.49.44_2.jpg
14
15_2
15_1
18-1
18-2
21-2
21-1
23_gn.jpg
28-1
28-2
new doc 2019-01-31 17.34.24_4.jpg
new doc 2019-01-31 17.34.24_3.jpg