top of page
boru3trabzansız.png
boru1.jpg
asliemk_arkaplan.jpg
Asliemk.png

Bilokasyon: Latince’de “iki kez” anlamına gelen “bis” ve “yer, mekan” anlamına gelen “localis” sözcüklerinden türetilmiş olup, “insanın aynı anda iki ayrı yerde görülmesi” olarak tanımlanır. Bilokasyon üç grupta ele alınır:

Otoskopi: Kişinin dublesini görmesi. Fiziksel beden şuurlu, duble şuursuzdur.

Dedublüman: Fiziksel beden şuursuz, duble şuurludur.

Teleportasyon: Fiziksel bedenin bulunduğu yerden kaybolup başka bir yerde ortaya çıkmasıdır.

Dilimize “uzağa taşınım” ya da “mekan değiştirmek” seklinde de çevrilebilecek olan teleportasyona, eskiler “Tayy-ı Mekan” derlerdi. Mekandan bağımsız olma ve aynı anda birden çok yerde bulunabilme durumu olan Tayy-ı Mekan,  mekanın kayıtlarını asmak anlamına gelmektedir. “Bast-ı Zaman” ise, zamanın ve kayıtlarının ortadan kalkması ve zamanın genişlemesi anlamındadır. AslieMk Zaman ve Mekan Arastırmaları Laboratuvarı’nda, iki bilim insanının beden imgelerinin kopyalarını, bulundukları binanın belirli bir noktasına ışınlama denemelerine tanık oluyoruz. Işınlanma (teleportasyon) işlemindeki maddenin atomlara ayrılma ve yeniden birleşme sürecinde beden imgeleri her defasında parçalara ayrılır ve farklı zaman/mekan/bilinç kombinasyonlarıyla çoğalır.

days
fotokopiler
2.png
img145_edited
img189
img143
img125
img104
img95
IMG_4488.JPG
new doc 2019-01-31 17.34.24_1.jpg
new doc 2019-01-31 17.34.24_2.jpg
new doc 2019-01-31 17.36.27_2.jpg
new doc 2019-01-31 17.36.27_4.jpg
new doc 2019-01-31 17.36.27_1.jpg
New Doc 2019-01-31 17.36.39_1.jpg
New Doc 2019-01-31 17.36.39_2.jpg
New Doc 2019-01-31 17.36.39_3.jpg
New Doc 2019-01-31 17.47.15_2.jpg
New Doc 2019-01-31 17.47.15_4.jpg
New Doc 2019-01-31 17.47.15_1.jpg
New Doc 2019-01-31 17.47.15_3.jpg
new doc 2019-01-31 17.36.27_3.jpg
new doc 2019-01-31 17.49.44_1.jpg
5_gn.jpg
7_gn.jpg
12-2
12-1
new doc 2019-01-31 17.49.44_2.jpg
14
15_2
15_1
18-1
18-2
21-2
21-1
23_gn.jpg
28-1
28-2
new doc 2019-01-31 17.34.24_4.jpg
new doc 2019-01-31 17.34.24_3.jpg
DSD_4962.jpg
DSD_5013.jpg

AslieMk
Performans İkilisi
AslieMk, Aslı Dinç ve Mustafa Kemal Yurttaş’ın ikili olmanın doğasını araştırdıkları performans projesidir. Proje, ikilinin yeni-medya, video, fotoğraf ve ses içeren mekâna özgü yerleştirmelerden oluşan çalışmaları, performatif müdahale ile performatif heykel deneyimlerini içerir ve “psikocoğrafya”, “kozmik”, “hayaletsi-oluş”, (“psikocoğrafya”, “kozmik”, “ posthuman” “hayaletoluş”, “şizokreatif”) gibi sözcükleri temeline alır. Sanatçı duosunun performansları arasında;


Performistanbul’un Simge Burhanoğlu küratörlüğünde gerçekleştirdiği İhtiyaç: Sen 672 saat Canlı Süreç kapsamında Tayy-ı Mekân, Bast-ı Zaman Bilokasyon, Otoskopi, Dedublüman ve Diğer Üçüncü Şeyler (İstanbul, 2018), Performistanbul ile Simge Burhanoğlu küratörlüğünde Beton (Art On İstanbul, İstanbul, 2017), Kontakt (BLOK Art Space, İstanbul, 2016), Nevin Aladağ ile gerçekleştirdikleri Move (RAMPA işbirliğiyle, Art International, İstanbul 2015), Unseen, Pixels of Identities (Mixer, İstanbul, 2014) ve The Saints of New Age, AmberFest’13, (Pasaj, İstanbul, 2013) bulunuyor.

bottom of page